Blog Benjamins art Benjamins konst- Kontakt

Det finns ingen video

15. Dec, 2015

Video om Benjamins konst från Pias författarträff 2:a december 2015.Parallellt har Benjamin utställning på Konstnära och säljer sina verk på Cap Design som December månads konstnär.Det pågår fram till 20 januari i Uppsala.

Det finns ingen video

Det finns ingen video

Benjamins konst såhär gick det till att skapa är en e-bok som visar ett smakprov på 25 konstutställningar Benjamin haft med Pia. Den beskriver också hur processen var med att visionera. Benjamin ställer ut den 2:a december 2016 i Uppsala och kommer att sälja sina verk i butik. Mer information hittar du på Facebook. Pia Lebsund har lagt upp event på Facebook. Pia kommer ha författarträff i Bredäng om boken. Det blir flera administratörer. bibliotekarie Ingegerd Englund sprider information till olika bibliotek och intresserade och den dagliga verksamheten i Uppsala med olika namn sprider information om vernissage, utställning och försäljning. Vissa verk finns hos Pia. Meila pialeb@comhem.se

Benjamin's art so here it went to create is an e-book that shows a sample of 25 art exhibitions Benjamin had with Pia. It also describes how the process was to create visions. Benjamin sets out December 2, 2016 in Uppsala and will sell their works in the shop. More information can be found on Facebook. Pia Lebsund has put up an event on Facebook. Pia will be authoring hit in Bredäng book. There will be several administrators. Librarian Ingegerd Englund disseminates information to various libraries and interested and daily operations in Uppsala with different names disseminate information on vernissage, exhibition and sale. Some works are of Pia. Meila pialeb@comhem.se eller hemsidan
www.piaalife.se