2. Dec, 2015

Benjamins månadens konstnär vernissage Konstnära och föräljning butik Kap Design ,Kungsängsgatan 39

3. Dec, 2015

Gottusnda utställning fåglar,tavlor och keramik December 2013
One of his latest artshow. Here in Gottsunda december 2013, birds in paintings and in ceramics.copyrighted by Pia Lebsund, text and picture. not allowded to copy.