Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med autism och kommunikationshandikapp

1997 skrev jag till kronprinsessan Viktoria och bad henne finansiera fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med kommunikationshandikapp. Jag skrev hur jag som ensamstående mamma initierade detta på skolförvaltningen genom förstudie och sedan konsulterades i Stockholms län för vidare spridning i landet, men att jag inte fick ekonomin att gå ihop. Benjamin och jag har aldrig blivit sponsrade för våra insatser och visioner till att hjälpa andra få ett bättre liv. Alla projekt, inriktningar i skolor, initiativ, utställningar, dataprogram, pedagogiska anvisningar, böcker, material har jag behövt finansiera själv i alla år. Tvärtom jag fick sluta min anställning på skolförvaltningen bl.a. för att jag ville få fritidsaktiviteter för barn och ungdomar inom autismspektrum budgeterat inom skolans ram. Därför bad jag henne sponsra detta. Viktoriafonden startades men hon utvecklade detta till att stötta alla barn med funktionshinder. Benjamin och jag intervjuades för Sveriges TV1 på Liljeholmsbadet. När jag badade med Benjamin, bad jag folk samla in pengar till Viktoriafonden. Detta var antingen år 1997 eller 1998. Sedan har det rullat på för andra barn att få sina verksamheter sponsrade av Viktoria. Anledningen att jag skrev till Viktoriafonden var att inte fritid fanns budgeterat inom skolans ram. Det visste jag som var ansvarig för den budgeten i mitten på 90-talet på skolförvaltningen i Stockholm. Dessutom så visste inte kommunerna att de var ansvariga för att ge barn och ungdomar detta. Grattis Viktoria på din födelsedag 14 juli och tack för att du lyssnade på mig och Benjamin. Idag var det Uddevalla sim som fick stipendier för hörselskadade och barn med funktionsnedsättning som spelar fotboll av Viktoriafonden. Kopieringskyddat material av pia Lebsund ingen text eller bild får kopieras.

Se också min hemsida www.piaalife.se